Jerzy Materna
Poseł na Sejm RP

Domowa

O mnie

Zespół

YouTube

Dojazd

Kontakt

O mnie

Życiorys:

Urodziłem się w Zielonej Górze w 1956 roku.

W roku 1971 rozpocząłem naukę w Technikum Elektronicznym w Zielonej Górze. Naukę na poziomie wykształcenia średniego technicznego zakończyłem w roku 1976.

W miesiącu październiku 1977 podjąłem studia na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Specjalnością jaką obrałem w trakcie studiów była: Technologia i Organizacja Budownictwa. Studia ukończyłem w roku 1983 z tytułem magistra inżyniera budownictwa.

Po zakończeniu studiów, w roku 1984 podjąłem pracę na stanowisku kierownika budowy w Komunalnym Przedsiębiorstwie
Remontowo-Budowlanym.

Z przedsiębiorstwem związany byłem w ramach zatrudnienia do 1990r.

Podczas zatrudnienia w KPRB, a dokładnie w roku 1987 stałem sie członkiem a kolejno Prezesem Zarządu PPU „ASSA” sp. z o.o.
Ze spółką związany byłem do 1997 r.

W trakcie pierwszych lat przemian społeczno gospodarczych podjąłem wyzwanie i w roku 1993 założyłem działalność gospodarczą na własny rachunek „Mat-Biur” z siedzibą w Zielonej Górze.

Kontynuując zgłębianie wiedzy związanej z budownictwem w latach 2001-2002 uczestniczyłem w Podyplomowym Studium Wyceny Nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie – filia w Zielonej Górze.

Jestem pasjonatem żużla i piłki nożnej. Od 5 lat jestem sponsorem 2 wyścigu w czasie każdych ligowych meczów Naszego Falubazu, które odbywają się w Zielonej Górze.

W roku 2009 przyjąłem funkcję Prezesa Lechii Zielona Góra – naszego piłkarskiego zespołu.

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o mojej politycznej karierze, zapraszam do kontaktu mailowego: biurposjem@wp.pl

 

Jerzy Materna prywatnie

Rodzina jest dla mnie bardzo ważna, to swego rodzaju oaza spokoju w moim życiu.  Polityka wymaga ode mnie pełnego zaangażowania i dostosowania do umówionych terminów, zatem cieszę się zawsze, kiedy po męczącym dniu mogę wrócić do domu. Moją namiętnością jest muzyka. Moim hobby jest także gra w szachy. W wolnym czasie chętnie angażuję się również w rozmaite akcje społeczne, aktywnie wspieram kilka regionalnych stowarzyszeń.

Przekonania

Sądzę, że istotne jest wspieranie wartości, które stanowią podstawę życia społecznego. Chodzi zwłaszcza o wzmocnienie demokracji
przez zachęcenie społeczeństwa do współdziałania. Pamiętajmy, że wspólna praca może przynieść wyjątkowe efekty.

 

Polityka lokalna oznacza, że potrzeby danego regionu trzeba stawiać w centrum dążeń i jednocześnie perspektywicznie planować dalsze poczynania. Jest to szczególnie adekwatne dla miejscowości Zielona Góra. Musimy przede wszystkim wspierać  politykę prorodzinną, wykształcenie i projekty badawcze.

 

W mojej działalności politycznej walczę o bezpieczną przyszłość i wspólne dobro nas wszystkich.  Cieszę się, że mogę liczyć na Waszą pomoc przy tym zadaniu.

Poseł na Sejm RP VIII kadencji
Jerzy Materna

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej