Aktualności

Facebook

Sejm

JERZY MATERNA
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sekretarz Stanu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

Adres MGMiŻŚ
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 6/12

Jerzy Materna
Poseł na Sejm RP
Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ

Podstawowe Biuro Poselskie
Zielona Góra ul. Ciesielska 10/1
e-mail: biurposjem@wp.pl