Jerzy Materna
Poseł na Sejm RP

Domowa

O mnie

Zespół

YouTube

Dojazd

Kontakt

Plan zaakceptowany!

Oddział zostaje!

Ambasador Lubuskiej Gospodarki

Rząd zaakceptował plan strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

„Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” – tak brzmi dokładnie tytuł dokumentu, który w formie uchwały zaakceptował rząd na dzisiejszym posiedzeniu.

Czytaj więcej (kliknij)

Dziękuję za tak miły gest, nie spodziewałem się tego. Cieszy mnie natomiast, że mogłem pomóc personelowi oddziału, oraz mieszkańcom powiatu.

Najważniejsze, że oddział zostaje!

 

Jerzy Materna Ambasadorem
Lubuskiej Gospodarki

 

To wielki zaszczyt i nobilitacja, ale również motywacja do dalszej ciężkiej codziennej pracy nad rozwojem naszej lokalnej gospodarki, gdyż to właśnie ona generuje przychody

w naszych domach.

Należy przywrócić żeglowność dróg wodnych w naszym kraju

Jerzy Materna Sekretarzem Stanu

Poseł na Sejm RP Jerzy Materna został Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale też niezwykła odpowiedzialność. Stanowisko to przyznane Posłowi Maternie jest też szansą na rozwój gospodarczy województwa gdyż to właśnie
Jerzy Materna jest Ambasadorem Lubuskiej Gospodarki i w tej kwestii od lat aktywnie pracuje
w sejmie i regionie.

"W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi sprawy żeglugi śródlądowej, a w szczególności: polityki transportu wodnego śródlądowego, bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, prowadzi też sprawy inwestycji infrastrukturalnych dotyczących śródlądowych dróg wodnych."

Minister Jerzy Materna wręczył odznaczenia

"

"

"

"

Jerzy Materna zawsze blisko ludzi

Polityka powinna opierać się na realizacji postulatów i sugestii wyborców. Dlatego  zawsze wspieram demokrację, a w swoich działaniach konsekwentnie dążę do wzmocnienia roli, jaką w rządzeniu odgrywa głos narodu. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć najnowsze informacje o mojej działalności politycznej oraz szybko się ze mną skontaktować. Zamieszczam tu również mój program wyborczy, przekonania oraz cele polityczne. Chętnie wysłucham zarówno słów zachęty, jak i krytyki.
Mój email: biurposjem@wp.pl

Poseł na Sejm RP VIII kadencji
Jerzy Materna

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej